AB MAHILAON KA MANDIR JANA BHI KHATRE SE KHALI NHI